•  i. Kata laluan mestilah minimum 8 aksara
  •  ii. Kata laluan mesti mengandungi sekurang-kurangnya 1 nombor
  •  iii. Kata laluan mesti mengandungi sekurang-kurangnya satu aksara huruf besar
  •   iv. Kata laluan mesti mengandungi sekurang-kurangnya satu aksara huruf kecil
  •  v. Kata laluan mesti mengandungi sekurang-kurangnya satu aksara khas
Sudah ada akaun berdaftar?
Klik sini